Inspekcija proizvoda   »   Checkweigher-i   »   Automatska kontrolna vaga C20

Industrijsko obeležavanje

Industrijsko lepljenje

Auto ID

Inspekcija proizvoda

Razvoj softverskih rešenja

Automatska kontrolna vaga C20


Ulazni model automatske merne vage za prostije aplikacije gde statistička obrada podataka i ostale naprednije funkcije nisu zahtevane. Uključuje MID homologaciju.

C20 je ulazni model iz C porodice proizvoda. Najčešće se koristi za lakše aplikacije gde statistička obrada podataka i ostale napredne funkcije nisu zahtevane. C-platforma garantuje stabilnost merenja, tačnost i ponovljivost. Napravljen je od nerđajućeg čelika a transporteri su urađeni sa stepenom zaštite IP66.

Automatske kontrolne vage serije C20 nude se sa različitim širinama trake i izbacivačima koji su prilagođeni posebnim potrebama kupca, kao što su izbacivač sa vazdušnim mlazom, gurač, jednostruki ili dvostruki usmerivač i usmerivač na dole. C20 se isporučuje sa displejom lakim za rukovanje na kome se podešavaju nominalna masa, gornja i donja granica mase. Na njemu se lako menjaju parametri vezani za tip proizvoda. Dimenzije trake C20 su prilagođavaju vrsti aplikacije, počev od velikih vreća sa žitaricama sve do malih pakovanja slatkiša.

Na raspolaganju je izvedba sa potpunom usaglašenošću sa BRC. (BRC = British Retailer Consortium)

Karakteristike i prednosti serije C20

  • velika brzina uz veliku tačnost počev od 1.0 gr
  • pouzdan rad u režimu 24/7
  • proizvedena sa ciljem minimalnog održavanja i lake upotrebe
  • pogonski motori su direktno pogonjeni motori jednosmerne struje
  • MID homologacija, CE sertifikat