Industrijsko obeležavanje   »   Termalni inkjet štampači

Industrijsko obeležavanje

Industrijsko lepljenje

Auto ID

Inspekcija proizvoda

Razvoj softverskih rešenja

Termalni inkjet štampači (TIJ)


Inkjet štampači na bazi termalne inkjet tehnologije (TIJ) omogućavaju ispis promenljivih podataka u visokoj rezoluciji i pri brzinama znatno većim od standardnih CIJ štampača. Obeležavanje se vrši u toku trajanja proizvodnje, beskontaktno, usmeravanjem finih kapljica mastila ka proizvodu sa određene udaljenosti.

Kao potrošni materijal koristi se mastilo u kertridžima zapremine 42ml (standardne aplikacije) ili bocama zapremine 500ml (aplikacije sa velikim utroškom mastila). Na raspolaganju su brojna mastila za porozne i neporozne površine po kojima se piše, kao i mastila za specijalne (zahtevne) aplikacije.

Termalni inkjet štampači predstavljaju uspešnu zamenu za upotrebu rešenja sa samolepivim etiketama i termal transfer štampom. Promena vrste masila je brza (umetanjem kertridža sa mastilom), nema održavanja i popravki.

Jednim kontrolerom istovremeno se može upravljati sa jednom ili više glava, postavljenih zasebno po linijama ili u kaskadnom rasporedu, sve u zavisnosti od broja proizvodnih linija i željene visine poruke za štampu. Kontroler je proširiv, kretanje kroz menije je lako i pregledno a sam sistem se radi izbegavanja grešaka u kreiranju i slanju poruke lako spreže u ERP/MRP/WMS.

Varijante TIJ štampača:

  • REA JET HR 2K (sa dve glave za štampanje, ispis visine do 25,4mm)
  • REA JET HR 4K (sa četiri glave za štampanje, ispis visine do 50,8mm)
  • REA JET HR pro 2K (za montažu u orman, sa dve glave za štampanje, ispis visine do 25,4mm)
  • REA JET HR pro 4K (za montažu u orman, sa četiri glave za štampanje, ispis visine do 50,8mm)