Industrijsko lepljenje   »   Oprema za nanošenje hladnog lepka   »   Aplikativne glave za disperzivni hladni lepak

Industrijsko obeležavanje

Industrijsko lepljenje

Auto ID

Inspekcija proizvoda

Razvoj softverskih rešenja

Aplikativne glave za disperzivni hladni lepak


Robatech je dobro poznat po svojim dugotrajnim i pouzdanim aplikativnim glavama

U mnogim aplikacijama, od suštinskog je značaja da aplkativna glava radi u saglasnosti sa odgovarajućim pumpnim sistemo radi prezicnog nanošenja lepka i ekonomične potrošnje istog. Modularne aplikativne glave pokrivaju sve mogućnosti različitih primena. Specijalno napravljene dizne i moduli napravljeni su bez upotrebe navoja i precizno nanose tačke i linije lepka. Robatech aplikativne glave karakteriše mala upotreba energije i dug radni vek. Sa pneumatskim poklopcem sprečava se sušenje lepka na izlazu iz dizne, pa je aplikativna glava uvek spremna za rad.

Robatech aplikativne glave za hladni lepak mogu da izbace do 1.000 tačaka lepka u sekundi, sa izuzetnom preciznošću.

 • ECX 6 Platinum
 • ECX 30 Platinum
 • ACX

Sa beskontaktnim nanošenjem lepka u tačkama, linijama i kontinualno. ECX 6 Platinum aplikativne glave za hladni lepak su idealne za upotrebu u mašinama za sklapanje kutija, mejlere i kolatore

Nova generacija električno pogonjenih ECX 6 Platinum aplikativnih glava za hladni lepak kombinuje najveću učestanost aktiviranja sa maksimalnim životnim vekom pri korišćenju disperzionih hladnih lepkova male viskoznosti.

 • veoma precizno nanošenje tačaka lepka na kratkim rastojanjima i velikim brzinama mašine je zagarantovano
 • viskoznost lepka do 500 mPas
 • 1.000 ciklusa se može dostići sa maksimalnim pritiskom lepka od 6 bar
 • standardni životni vek je 1.000 miliona ciklusa
 • veoma kompaktni dizakn sa širinom od 15 mm za lakšu integraciju

Sa beskontaktnim nanošenjem lepka u tačkama, linijama i kontinualno, ECX 30 Platinum aplikativne glave za hladni lepak su idealne za upotrebu u mašinama u kartonskoj industriji

Nova generacija električno pogonjenih ECX 30 Platinum aplikativnih glava za hladni lepak kombinuje najveću učestanost aktiviranja sa maksimalnim životnim vekom pri korišćenju disperzionih hladnih lepkova male viskoznosti.

 • veoma precizno nanošenje tačaka lepka na kratkim rastojanjima i velikim brzinama mašine je zagarantovano
 • viskoznost lepka do 4.000 mPas
 • sa 6VDC izvedbom, 500 radnih ciklusa se može dostići pri maksimalnom pritisku lepka od 30 bar
 • sa 24VDC izvedbom, 200 radnih ciklusa se može dostići pri maksimalnom pritisku lepka od 30 bar
 • standardni životni vek je 1.000 miliona ciklusa
 • ECX 30 Platinum može da se proširi sledećim opcijama: vođicom proizvoda, nosačem za senzor, klizačem koji pokriva otvor dizne i sistemom za praćenje nanošenja lepka
 • veoma kompaktni dizajn sa širinom od 20 mm za lakšu integraciju
 • dodatno, 6 VDC i 24 VDC varijante EXC 30 Platinum mogu se kombinovati u multiblok. Ovo omogućava nanošenje mreže lepka sa mežusobnim rastojanjem od 20mm, u koracima množenim sa 2, 4 ,6, 8 10 ili 12.

ACX je pneumatska aplikativna glava za nanošenje hladnog lepka veoma precizno u obliku kapiljica i linija bez dodirivanja površine

Ova glava, sa različitim veličinama dizni, najbolje radi u procesima sa srednjim i visokim viskoznostima lepka.

 • modularna konstrukcija radi maksimalne fleksibilnosti i niskih troškova
 • Frekvencija uključenja: do 80 u sekundi
 • dva tipa elemenata za brizganje: sferni tip ventila koji zahteva i poklopac i ventil u obliku igle bez poklopca
 • viskoznost lepka u opsegu 100-5.000 mPas
 • hidraulički pritisak do 100 bar
 • precizno doziranje lepka pomoću integrisanog finog podešavanja
 • klizač za pokrivanje dizne u toku pauze (opciono)