Industrijsko lepljenje   »   Oprema za nanošenje hladnog lepka

Industrijsko obeležavanje

Industrijsko lepljenje

Auto ID

Inspekcija proizvoda

Razvoj softverskih rešenja

Oprema za nanošenje hladnog lepka


Robatech sistemi za aplikaciju hladnog lepka prepoznati su od strane velikog broja proizvođača mašina (OEM) koji za lepljenje koriste tehnologiju lepljenja disperzivnim ili reaktivnim lepkovima na sobnoj temperaturi. Modularnost sistema pruža brojne mogućnosti kombinovanja kako bi se skrojio sistem za lepljenje baš prema potrebi korisnika. Saradnja sa W H Leary, SAD u oblasti opreme za inspekciju nanosa lepka po proizvodu postavlja Robatech rešenja na suvereno vodeće mesto u svetu.

Osnovni elementi sistema za nanošenje hladnog lepka čine: