Industrijsko lepljenje   »   Oprema za nanošenje toplog lepka   »   Modul za pripremu toplog lepka

Industrijsko obeležavanje

Industrijsko lepljenje

Auto ID

Inspekcija proizvoda

Razvoj softverskih rešenja

Modul za pripremu toplog lepka


Modul za topljenje lepka služi da lepak u čvrstom obliku (granule, jastuci, sveće) pripremi za dalji transport ka mestu aplikacije. Robatech nudi rešenja za pripremu termoplastičnih (EVA, PSA i AVO) i reaktivnih (PUR) lepkova.