Industrijsko obeležavanje

Industrijsko lepljenje

Auto ID

Inspekcija proizvoda

Razvoj softverskih rešenja

Dodatna oprema


Idealno skrojeni proizvodi za trajno i bezbedno apliciranje lepka.

Robatech nudi optimalno prilagođenu dodatnu opremu radi povećanja efikasnosti i bezbednosti u toku rada sa topljivim lepkovima. Funkcionalna oprema pomaže da se optimizira utrošak energije i lepka, da se poveća bezbednost rukovaoca i ukupna pouzdanost opreme.

 • GranulateContainer
 • RobaFeed
 • GlueSaver - štediša lepka
 • ConnectorCover
 • Infracrveni senzor

GranulateContainer je rezervoar za granule i koristi se za smeštaj i automatsku isporuku termoplastičnih topljivih lepkova u obliku granula.

Kao funkcionalna nadgradnja proverenog RobaFeed programa, kontejner za granule pruža čistu i efikasnu isporuku termoplastičnih topljivih lepkova u obliku granula u industrijskim proizvodnim procesima.

 • Opciono: funkcija rastresanja granula
 • Optimalno smeštanje
 • Bez kontaminacije
 • UV zaštita
 • Poklopac od pleksiglasa radi vizualne provere nivoa

RobaFeed je bezbedan, pouzdan i efikasan način za automatsko dopunjavanje modula za topljenje lepka granulama topljivog lepka iz izdvojenog kontejnera.

Sistem se upravlja iz modula za topljenje lepka, što vodi do tačnog dopunjavanja modula potrebnom količinom lepka i istovremeno prati nivo lepka u izdvojenom kontejneru. Ovo je bezbednije u poređenju sa ručnim dopunjavanjem, jer sprečava rukovaoca da dođe u kontakt sa vrelim istopljenim lepkom. Kako je RobaFeed automatski uređaj, greške rukovaoca poput prepunjavanja tanka su isključene.

 • Nema zastoja radi dopunjavanja tanka
 • Mali utrošak vazduha
 • Pomaže održavanju konstantne radne temperature
 • Mali zahtevi radi održavanja

GlueSaver je odlično Plug&Play rešenje za efikasnu uštedu lepka.

GlueSaver je dodatni uređaj koji deli neprekidnu liniju lepka na više kraćih. Količina lepka koja se troši je umanjena uz održanje kvaliteta spoja. GlueSaver povezuje izlazni signal koji dolazi sa PLC sa solenoidnim ventilom aplikativne glave za topli lepak u uobičajenim aplikacijama spajanja kartona. Korisnik je na dobitku sa mogućnošću da efikasno primeni topli lepak bez dodatnih napora pri programiranju.

GlueSaver kombinuje pouzdanost apliciranja i održivost rada na idealan način.

 • Kompatibilan sa SX Diamond aplikativnim glavama
 • 36 unapred programiranih aplikativnih šema
 • Istovremeno aktiviranje dve aplikativne glave (opciono)
 • Sigurno zatvaranje kutija

ConnectorCover je dodatni izolator konektora na Ro uređaju koji obezbeđuje bezbedan rad uz optimizaciju uštede energije.

ConnectorCover (kao deo GreenLine porodice) štiti rukovaoca od opekotina pri dodiru i smanjuje emisiju toplote na spojevima.

 • Raspoloživ za DN6 i DN8 seriju grejnih creva
 • Verzije: 0° ravno, 45° ugao, 90° ugao.

IR (infracrveni senzor) je ekstremno osetljivi metod detekcije izostanka nanosa toplog lepka.

 • Reaguje na emitovanu toplotu i generiše proporcionalni analogni signal koji se vodi na kontroler za šemu nanosa lepka
 • Kompatibilan za sve kontrolere za šeme nanosa lepka sa AK prefiksom