Industrijsko lepljenje   »   Oprema za nanošenje hladnog lepka   »   Aplikativne glave za reaktivni hladni lepak

Industrijsko obeležavanje

Industrijsko lepljenje

Auto ID

Inspekcija proizvoda

Razvoj softverskih rešenja

Aplikativne glave za reaktivni hladni lepak


Robatech je dobro poznat po svojim dugotrajnim i pouzdanim aplikativnim glavama

U mnogim aplikacijama, od suštinskog je značaja da aplkativna glava radi u saglasnosti sa odgovarajućim pumpnim sistemo radi prezicnog nanošenja lepka i ekonomične potrošnje istog. Modularne aplikativne glave pokrivaju sve mogućnosti različitih primena. Specijalno napravljene dizne i moduli napravljeni su bez upotrebe navoja i precizno nanose tačke i linije lepka. Robatech aplikativne glave karakteriše mala upotreba energije i dug radni vek. Sa pneumatskim poklopcem sprečava se sušenje lepka na izlazu iz dizne, pa je aplikativna glava uvek spremna za rad.

Robatech aplikativne glave za hladni lepak mogu da izbace do 600 tačaka lepka u sekundi, sa izuzetnom preciznošću.

 • ACX
 • CX 300

ACX je pneumatska aplikativna glava za nanošenje hladnog lepka veoma precizno u obliku kapiljica i linija bez dodirivanja površine

Ova glava, sa različitim veličinama dizni, najbolje radi u procesima sa srednjim i visokim viskoznostima lepka.

 • modularna konstrukcija radi maksimalne fleksibilnosti i niskih troškova
 • Frekvencija uključenja: do 80 u sekundi
 • dva tipa elemenata za brizganje: sferni tip ventila koji zahteva i poklopac i ventil u ovliku igle bez poklopca
 • viskoznost lepka u opsegu 100-5.000 mPas
 • hidraulički pritisak do 100 bar
 • precizno doziranje lepka pomoću integrisanog finog podešavanja
 • klizač za pokrivanje dizne u toku pauze (opciono)

CX 300 je pneumatska aplikativna glava za nanošenje hladnog lepka veoma precizno u obliku kapiljica i linija bez dodirivanja površine

 • vreme reakcije: 10ms (do 40 tačaka u sekundi)
 • viskoznost lepka u opsegu 100-50.000 mPas
 • hidraulički pritisak do 6 bar
 • vijak za fino podešavanje hoda