Industrijsko lepljenje   »   Oprema za nanošenje hladnog lepka   »   Creva za hladni lepak

Industrijsko obeležavanje

Industrijsko lepljenje

Auto ID

Inspekcija proizvoda

Razvoj softverskih rešenja

Creva za hladni lepak


Robatech creva za hladni lepak povezuju tank i pumpni sistem sa aplikativnim glavama

Ona su takođe pogodna za povezivanje klipnih pumpi. Dolaze sa većim prečnikom radi brze veze sa PE cevima manjeg prečnika.

 • otporna na koroziju i isparenja
 • pogodna za različite pritiske do 100 bar
 • izbor različitih dužina i prečnika
 • creva od različitih materijala
 • Creva za nizak pritisak
 • Fiksna creva
 • Creva za visoki pritisak

do 6 bar

 • veći prečnik armiranih creva sa brzo sastavljivom/rastavljivom spojkom za povezivanje tanka pod pritiskom sa distribucionim blokom za lepak
 • PE creva sa manjim prečnikom za povezivanje distribucionog bloka sa aplikativnim glavama

do 10 bar

 • tipična primena za sisteme koji su u potpunosti integrisani i prenose lepak na velike daljine
 • veliki poprečni presek pomaže protok lepka
 • 100% otporna na isparenja radi sprečavanja začepljenja

do 100 bar

 • pogodna za povezivanje klipnih pumpi i za procese spajanja papira hladnim lepkom
 • 100% otporna na isparenja radi sprečavanja začepljenja