Inspekcija proizvoda   »   Detektori metala   »   Tunelski detektori metala

Industrijsko obeležavanje

Industrijsko lepljenje

Auto ID

Inspekcija proizvoda

Razvoj softverskih rešenja

Tunelski detektori metala


Cassel Metal SHARK® je detektor metala namenjen otkrivanju metalnih stranih tela u nemetalnim proizvodima. Koristi se u mnogim industrijskim procesima, naročito u delu proizvodnje hrane gde su postavljeni strogi zahtevi po pitanju njene bezbednosti i kvaliteta.

METAL SHARK® BD detektori metala: pravougaona senzorska glava za transportere.

Cassel detektor metala BD, obično integrisan na transporter sa trakom, poseduje mogućnost učenja i podešavanja radi dobijanja ekstremne osetljivosti opreme, uz stabilan i pouzdan rad. Različiti uređaji za odbacivanje (izbacivači, zaustavljanje trake sa alarmom itd.) su na raspolaganju da upozore operatera na detekciju kontaminacije u proizvodu ili da odvoje kontaminirani proizvod. Traka transportera, konstrukcija i upravljački deo napravljeni su skladu sa higijenskim zahtevima za procese u proizvodnji hrane. Cassel detektori metala lako se podešavaju da daju najbolje rezultate inspekcije u proizvodnji čak i u slučajevima teških industrijskih uslova rada ili proizvoda koji su elektro-provodljivi.

Detektor metala BD se obično koristi za:

  • smrznute proizvode
  • slatkiše
  • hleb, kolače i ostale proizvode od brašna
  • ribu
  • meso i mesne prerađevine
  • gotova jela
  • proveru sirovina

METAL SHARK® BD je smešten u kućište od nerđajućeg čelika i naročito je konstruisan za rad u prehrambenoj industriji.

Na raspolaganju su sledeći digitalni kontroleri: METAL SHARK® 1, METAL SHARK® 2A

Karakteristike i prednosti detektora metala BD

HACCP i IFS usaglašen: Prema HACCP principima, detektor metala je svrstan u kritičnu kontrolnu tačku na kojoj se zahteva stalna provera radi zadovoljenja zahteva standarda. Ukoliko se želi, Cassel može da integriše sistem za validaciju performansi (PVS) koji automatski poziva operatera da u zadatim vremenskim intervalima proveri performanse detektora metala.

Istorija rada: detekcije kontaminiranih proizvoda metalom, promene u podešavanjima parametara uređaja i ostali bitni događaji čuvaju se uz informaciju o datumu i vremenu. Korisnici mogu da vide listu „incidenata“ na kontrolnom panelu ili da je izvezu preko serijskog porta.

Spremni za rad sa SHARKNET® software-om: da bi uređaj bio usaglašen sa HACCP i IFS standardima, SHARKNET® omogućava automatski prenos podataka na računar sa Windows operativnim sistemom.

LPW opcija za pranje pod niskim pritiskom (IP67): da bi dostigli IP67 zaštitu, METAL SHARK® kontorler se smešta u kabinet od nerđajućeg čelika dvostruke debljine zidova. Ovim se omogućava pranje uređaja vodom niskog pritiska.

HPW opcija za pranje pod visokim pritiskom (IP69k): da bi dostigli IP69k zaštitu, kućište detektora se specijalno zaptiva radi sprečavanja kontakta unutrašnjosti sa vodom, dok se METAL SHARK® kontroler smešta u kućište od nerđajućeg čelika dvostruke debljine zidova. Sa ovakvom zaštitom moguće je svakodnevno pranje crevom sa pritiskom od max 60 bar. Ovo je bitno u industrijama gde se obavlja često pranje, poput industrije mesa i mesnih prerađevina.