Inspekcija proizvoda   »   Detektori metala   »   Farmaceutski detektori metala

Industrijsko obeležavanje

Industrijsko lepljenje

Auto ID

Inspekcija proizvoda

Razvoj softverskih rešenja

Farmaceutski detektori metala


METAL SHARK® PH detektori metala: za tablete i kapsule

METAL SHARK® tip PH koriste se na izlazu iz tabletirki i pružaju najveću moguću osetljivost pri detekciji magnetičnih i nemagnetičnig metala.

Tablete padaju kroz detektor metala a brzoreagujuća klapna odbacuje kontaminirane proizvode iz mase ispravnih. Sa dizajnom koji zahteva minimalno održavanje i visokokvalitetnom konstrukcijom, METAL SHARK® PH radi pouzdano u najzahtevnijim industrijskim uslovima.

Na raspolaganju su sledeći digitalni kontroleri: METAL SHARK® 1METAL SHARK® 2A

Karakteristike i prednosti detektora metala PH

Izuzetna osetljivost i stabilnost pri radu: METAL SHARK® PH pruža izuzetnu osetljivost, tačnost, stabilnost i preciznu kompenzaciju električne provodnosti samog proizvoda.

IQ, OQ, PQ, SQ kvalifikacioni formati: Cassel pruža zahtevane kvalifikacione formate uz METAL SHARK® PH detektore metala (SQ je opcioni dodatak).

Validacija performansi: ovim se automatski poziva operater da u zadatim vremenskim intervalima proveri rad detektora metala.

Ulazni sistem i sistem za odbacivanje: Provodni organi napravljeni brizganjem sa namenom ulaza i odbacivanja, kapacitet max. 5000 tabelta u minuti. Mehanizam za odbacivanje koga pokreće namotaj sa magnetom, poliran do visokog sjaja, podešavanje visine ulaza / izlaza, dizajn koji omogućava brzu demontažu radi lakog čišćenja.

Osloni stalak: napravljen od nerđajućeg čalika, poliran do visokog sjaja, pokretljiv putem točkova i fiksnih stopa, podesiv po visini.

Bez održavanja: Automatska kontorla balansa i kalibracije obazbeđuje dugogodišnji pouzdani rad. Potreba za skupim podešavanjima od strane proizvođača je eliminisana. Kada se jednom pusti u rad, METAL SHARK® ne zahteva nikakvo dodatno podešavanje, što Vam pomaže u smanjenju troškova.