Inspekcija proizvoda   »   Checkweigher-i   »   Automatska kontrolna vaga C60

Industrijsko obeležavanje

Industrijsko lepljenje

Auto ID

Inspekcija proizvoda

Razvoj softverskih rešenja

Automatska kontrolna vaga C60


Automatska merna vaga sa naprednim funkcijama i visokom tačnošću počev od 0.2 gr. C60 poseduje statističku obradu podataka, umrežavanje, mesta za memorisanje 250 proizvoda i 15“ VGA displej. Uključuje MID homologaciju.

C60 je tehnički napredna automatska merna vaga i napravljena je da odgovori na zahteve kupaca za velikom tačnošću, pouzdanošću i odličnim mogućnostima komunikacije. Serija C60 je konstruisana za rad u različitim proizvodnim okruženjima. Pravljena je na proverenoj C-platformi što garantuje visoku tačnost pri velikim brzinama proizvodnje.

Ovaj sistem koristi 15“ VGA ekran visoke rezolucije u boji koji pruža jasni prikaz ne samo odmerenih vrednosti i tabele pojedinačnih merenja i prosečne vrednosti, već i informacije o proizvodu koji se trenutno procesira. Ekrani u meniju vode u padajuće pod-menije što pomaže operateru da poboljša rad sistema. Promene proizvoda i podešavanjima za određeni proizvod se mogu obaviti brzo i lako uz minimalni zastoj. Funkcionalna dugmad su integrisana na displeju što eliminiše potrebu za spoljašnjom tastaturom.

Precizno osmišljena C60 merna platforma garantuje stabilnost merenja, tačnost i ponovljivost. Konstruisana je i proizvedena u skladu sa najvišim inženjerskim standardima sa osvrtom na pouzdanost i dugotrajan rad u zahtevnim industrijskim uslovima.

Transporteri su napravljeni tako da minimiziraju potrebe održavanja a pogone se sa takoreći maintenance-free direktno pogonjenim motorima jednosmerne struje.

Automatske kontrolne vage serije C60 nude se sa različitim širinama trake i izbacivačima koji su prilagođeni posebnim potrebama kupca, kao što su izbacivač sa vazdušnim mlazom, gurač, jednostruki ili dvostruki usmerivač i usmerivač na dole. Kombinujte C60 sa aplikatorom nalepnice sa cenom, sa detektorom metala ili sa oboje ili dajte da Vaša automatska kontrolna vaga kontroliše vašu punilicu da bi masa proizvoda bila u okviru tražene vrednosti.

Softver koji se standardno isporučuje poseduje 250 mesta za memorisanje proizvoda sa prostorom za taru, nominalnu vrednost, godnju i donju graničnu vrednost, TU2 i brzinu trake transportera. Ostali meniji omogućavaju podešavanja za različite izveštaje i dijagnostičke testove. Statističke mogućnosti sistema uključuju prosečne vrednosti standardna odstupanja i tabele merenja.

Na raspolaganju je izvedba sa potpunom usaglašenošću sa BRC. (BRC = British Retailer Consortium)

Karakteristike i prednosti C60

  • velika brzina uz veliku tačnost počev od 0.2 gr
  • pouzdan rad u režimu 24/7
  • proizvedena sa ciljem minimalnog održavanja i lake upotrebe
  • pogonski motori su direktno pogonjeni motori jednosmerne struje
  • mogućnost umrežavanja i komunikacije
  • MID homologacija, CE sertifikat
  • e-label softver tu1/tu2