Inspekcija proizvoda   »   X-Ray

Industrijsko obeležavanje

Industrijsko lepljenje

Auto ID

Inspekcija proizvoda

Razvoj softverskih rešenja

X-Ray


XRAY METAL SHARK® : inspekcija proizvoda pomoću rendgenskih zraka

XRAY SHARK® je x-ray uređaj sa integrisanim transporterom sa trakom koji potpuno automatizovano proverava upakovane, neupakovane i proizvode u rasutom stanju. Detektuje kontaminante, kao i ostale pojedinačne karakteristike kao celovitost, formu i masu proizvoda. Uređaj automatski klasifikuje i sortira neuslovne proizvode.

Neželjena strana tela u hrani, lekovima ili ostalim proizvodima predstavljaju veliki problem.

Mnoga strana tela se ne mogu detektovati detektorom metala. Zbog toga Cassel nudi X-ray sisteme za inspekciju kao izuzetno rešenje. Na ovaj način Cassel održava kvalitet Vašeg proizvoda i pruža pouzdanu zaštitu Vašeg brenda. XBD10 je naročito pogodan za manje, upakovane i neupakovane proizvoda sa hranom, na primer u teglama, kutijama, plastičnom pakovanju pa čak i u metalnoj foliji ili konzervama. Neželjeni kontaminanti poput metala, kamena, keramike, stakla ili plastike sa većom gustinom mogu se detektovati u proizvodu. XBD 10 je najkompaktniji X-ray uređaj i stoga se posebno preporučuje kao početni sistem za inspekciju.

Korisnički orijentisan interfejs

XBD 10 X-ray uređaj poseduje veliki 17“ ekran na dodir u boji i intuitivni softver lak za upotrebu. Nema neke posebne obuke za rukovanje X-ray uređajem.

Lako čišćenje i održavanje

Higijenični dizajn omogućava izuzetno lako čišćenje i održavanje XBD10, bez upotrebe alata. Preko brzog otpuštanja transportera, traka se može ukloniti u pet lakih koraka radi čišćenja. Zaštitne zavese protiv X-ray radijacije mogu se ukloniti putem pritiska na samo jedan taster. Nakon čišćenja trake i zavesa iste se lako vražaju na uređaj i uređaj je ponovo spreman za rad.

Detekcija u realnom vremenu uz analizu i prikaz u boji

Cassel X-ray sistem za inspekciju pruža maksimalnu osetljivost pri detektovanju stranih tela. Kontaminirani proizvodi su detektovani u realnom vremenu i mogu se izdvojiti. Pri tome se kontaminacija označava posebnom bojom na ekranu na dodir uređaja.

Funkcije Masking

Najnapredniji XIA 3 software omogućava da se određeni delovi proizvoda ne uzimaju u obzir pri analizi. Ovo je naročito primenljivo za upakovane proizvode, gde se samo pakovanje ne treba podvrgnuti analizi na prisustvo stranih tela. Masking sprečava nepotrebno odbacivanje proizvoda.

24 časa non-stop

Cassel ima visoke standarde za sve sisteme za inspekciju. Visoko-kvalitetne komponente i najnaprednija tehnologija omogućavaju neprekidan rad, 24 časa na dan, 7 dana u nedelji.