Industrijsko obeležavanje

Industrijsko lepljenje

Auto ID

Inspekcija proizvoda

Razvoj softverskih rešenja

LEIBINGER JET3up EP – Industrijski štampač za obeležavanje jaja


 • Laka integracija sa Moba i Diamond sortirkama (Moba Group) zahvaljujući instalacionim kitovima
 • Pouzdano obeležavanje ispisom vrhunskog kvaliteta za maksimalnu bezbednost hrane
 • Kodiranje do 252.000 jaja na sat (8 linija sa 8 printera)

U mnogim zemljama širom sveta je standardizovano obeležavanje jaja. Dodatno, od proizvođača se traži da pišu informacije direktno po ljusci jajeta ili kartonu za jaja, obično sa datumom ili ostalim informacijama vezanim za proizvod. Obeležavanje jaja može napraviti dodatni značaj kako za korisnika tako i za proizvođača, čak i kada se to ne iziskuje zakonskim propisima.

Šta je prednost obeležavanja jaja?

 • Povećana transparentnost i bezbednost hrane podižu poverenje kod korisnika
 • Potpuna sledljivost proizvoda i procesa za proizvođače i potrošače jaja
 • Informacija bitna za kupovinu se prosleđuje krajnjem korisniku (npr. uslovi čuvanja živine)
 • Konkretna različitost između konkurenata (naročito u zemljama bez obaveznog obeležavanja jaja i kartona)
 • Čuvanje kupaca: jaja sa logom proizvođača predstavljaju znak prepoznavanja i doprinose identifikaciji brenda, naročito u zemljama u razvoju gde se jaja prodaju pojedinačno a ne kao upakovana
 • Povećanje efikasnosti proizvodnje

Zašto obeležavati jaja i kartone sa jajima LEIBINGER inkjet štampačima?

Kontinualni inkjet štampači pružaju maksimalnu fleksibilnost u obeležavanju jaja i kartona sa jajima. Ovi štampači se mogu upotrebiti za ispis po bilo kom materijalu za pakovanje pa i po ljusci jajeta, za ispis fiksne ili promenljive sadržine. Zahvaljujući beskontaktnoj štampi, jaja različitih dimenzija se obeležavaju bezbedno i pouzdano bez podešavanja položaja glave za štampu.

Izbor je na Vama! Obeležavanje jaja se može izvesti bilo gde zahvaljujući prilagodljivoj glavi za štampu: sa prednje strane, odozdo ili odozgo. Paul LEIBINGER je posebno razvio ugaonu glavu za štampu za industriju jaja, kojom može da se izvede pisanje odozgo po jajima čak i u slučajevima gde je prostor u mašini sortirci veoma ograničen.

Lako povezivanje! LEIBINGER EP je kompatibilan sa Moba i Diamond sortirkama za jaja i pakericama (Moba Group). Štampač se isporučuje sa svim priključcima, konektorima i kablovima, omogućavajući brzu i laku montažu i povezivanje sa sortirkom. Kompletna integracija u mašinu za sortiranje jaja pruža ogromne prednosti, kao što je automatsko štampanje bilo koje promene u poruci za štampu za sve štampače u sistemu i automatsku promenu datuma isteka roka trajanja. Takođe se obezbeđuje da se svako pojedinačno jaje obeleži informacijom vezanom baš za to jaje.

Paul LEIBINGER nudi svim proizvođačima jaja kompletno rešenje za kodiranje jaja i kartona sa jajima, uključujući i mastila koja su usaglašena sa FDA i EU-regulativom, opcionu IP65 zaštitu kabineta kao i automatizovano zaptivanje dizne Sealtronic (standardno).

Laka integracija: poveži i štampaj

Automatsko upravljanje, kontrola i inspekcija: zahvaljujući potpunoj integraciji sa Moba i Diamond sortirkama (Moba Group), pisanje po jajima se može voditi sa jednog mesta a štampači mogu da se upravljaju direktno sa mašine sortirke. U tu svrhu Paul LEIBINGER. Vam pruža kompletni instalacioni kit

 • Automatska promena datuma koji se šalje iz upravljačkog sistema sortirke ka štampaču
 • Automatske promene podataka koji se menjaju svakodnevno, poput datuma isteka roka trajanja
 • Centralno upravljanje podacima za štampu: poruka za štampu ili neki podaci u njoj se mogu lako promeniti na svim štampačima upotrebom upravljačkog sistema sortirke
 • Ispis poruke po jajetu sa bitnim podacima vezanim za jaje
 • Ispis poruke po kartonu sa jajima
 • Poruke se mogu lako promeniti, sve prema zahtevima kupaca

Različite pozicije ispisa po jajima

Tipovi fleksibilnih glava za štampu za različite načine obeležavanja jaja:

 • od početka do kraja
 • sa strane (po prednjoj strani)
 • odozgo
 • odozdo

Specijalna mastila za pisanje po ljusci jajeta

 • Mastila koja su usaglašena sa FDA i EU koja zadovoljavaju tekuće propise i stroge zahteve iz bezbednosti zdravlja u slučajevima direktnog pisanja po hrani
 • Odlična čitljivost pri obeležavanju kako belih, tako i braon jaja
 • Odlična čitljivost ispisa po kartonu i ostalim materijalima za pakovanje poput papira, plastike, pene ili termoskupljajuće folije
 • Mali troškovi eksploatacije
 • Brzosušeća mastila (suše se za vreme kraće od sekunde)

“Sealtronic“, automatsko zaptivanje dizne koje karakteriše sve LEIBINGER industrijske inkjet štampače, zatvara gutter i diznu i zaptiva ih potpuno. Ovo sprečava mastilo u štampaču da se osuši i blokira rad – industrijski štampač je uvek spreman za rad. Nema nepotrebnog i dugotrajnog čišćenja. čak i nakon dugotrajnog stajanja štampača. U toku stajanja, gutter i duzna formiraju zaptivajući spoj: ne može doći do curenja mastila iz sistema niti do ulaska vazduha u sistem. Ovo čini mastilo tečnim sve vreme – kao kod zaptivene kantice sa mastilom – i industrijski štampač je uvek spreman za rad.

Pregled bitnih karakteristika:

 • Automatizovano ”Sealtronic“ zaptivanje dizne kod LEIBINGER industrijskih inkjet štampača obezbeđuje da ne dođe do sušenja mastila u štampaču, čak ni u slučaju dugotrajnih prekida u proizvodnji
 • Ekran na dodir sa Windows platformom radi lakšeg rukovanja
 • Priključci poput Etherneta i I/O signala olakšavaju integraciju sa proizvodnom mašinom
 • Visina fonta: 5-32 tačaka
 • Do 5 redova teksta u poruci
 • Preko 800 korisničkih funkcija
 • Beskontaktno pisanje pri brzini do 10 m/s
 • Garancija 24 meseci
 • Nadgradnja novijim verzijama softvera bez nadoknade
 • Fer i transparentno održavanje
 • Veličine dizne: 50 µm ili 70 µm
 • Dužine creva: 3 m, 6 m ili 10 m
 • IP65 zaštita
 • V-check sistem za inspekciju
 • Nadpritisak u glavi: interni ili eksterni
 • EcoSolv, sistem za rekuperaciju rastvarača