Inspekcija proizvoda   »   Detektori metala   »   SHARKNET

Industrijsko obeležavanje

Industrijsko lepljenje

Auto ID

Inspekcija proizvoda

Razvoj softverskih rešenja

SHARKNET


SHARKNET pruža automatsko kreiranje dokumentacije sa podacima o radu detektora metala, tračnih vaga i X-Ray uređaja.

SHARKNET-2® softver povezuje sve METAL SHARK® detektore metala, tračnih vaga i X-Ray uređaja sa jednim računarom sa Windows platformom. SHARKNET-2® uprošćava kreiranje izveštaja za HACCP, GMP, BRC i IFS. Softver prikuplja sve potrebne podatke i kreira izveštaje po potrebi korisnika.

Funkcije izveštavanja pod Windows i štampanje: IFS/HACCP/GMP/BRC izveštaj, lista parametara, tekstualni i grafički prikaz podataka o detektovanju metala u proizvodu. Podaci o šarži i prosečnoj težini za tračne vage.

Karakteristike i prednosti SHARKNET-a

Software uprošćava kreiranje dokumentacije i štedi vreme i novac
IFS/HACCP/GMP izveštaji: dokaz da je provera na prisustvo metala urađena ispravno
Izveštaji o šerži i prosečnoj težini
Automatsko štampanje i kreiranje PDF dokumenta
Potpuni daljinski pristup METAL SHARK® 2A detektora metala