Industrijsko obeležavanje   »   Inkjet štampači za male karaktere   »   LEIBINGER JET3up RAPID

Industrijsko obeležavanje

Industrijsko lepljenje

Auto ID

Inspekcija proizvoda

Razvoj softverskih rešenja

LEIBINGER JET3up RAPID – Industrijski štampač za velike brzine


 • Beskontaktno obeležavanje pri brzini 60 km/h
 • 3 različite glave za ekstremno brzo pisanje u različitim industrijskim aplikacijama:
  RAPID Universal
  RAPID Highspeed
  RAPID Wire
 • Čitljiv ispis poruke čak i pri ekstremnim brzinama

Visok stepen automatizacije vodi ka većim proizvodnim brzinama. Kapacitet linije za punjenje boca stalno se uvećava a ekstruzione linije proizvode brže. Kako obeležiti kablove pri brzinama koje dostižu savremene proizvodne linije? Proizvodnost linija je ranije smanjivana zbog mogućnosti opreme za obeležavanje.

Paul LEIBINGER je prepoznao problem i omogućio je pouzdano obeležavanje proizvoda koji dolaze sa savremenih, izuzetno brzih proizvodnih linija. Prednosti JET3up RAPID štampača za kablove leže primarno u izuzetno brzom pisanju karaktera sve do 1.000 m/min (60 km/h) u toku proizvodnje kabla kao i jedinstvenoj sposobnosti da taj ispis bude jasno čitljiv na različitim podlogama i materijalima. JET3up RAPID high-speed štampač može da poveća produktivnost linije i do 40%.

Da bi se pokrili različiti zahtevi za kodiranje u svakoj od industrija pojedinačno, u ponudi su tri različite izvedbe glave za štampu kod RAPID serije štampača. Zavisno od toga da li ćelite da štampate po kablovima, cevima, konzervama, bocama, folijama ili metalu, tu su RAPID Universal, RAPID Highspeed i RAPID Wire glave za štampu, kako bi što bolje odgovorili potrebama Vaše proizvodnje. Bićemo srećni ako nas pozovete radi konsultacija o odabiru.

“Sealtronic“, automatsko zaptivanje dizne koje karakteriše sve LEIBINGER industrijske inkjet štampače, zatvara gutter i diznu i zaptiva ih potpuno. Ovo sprečava mastilo u štampaču da se osuši i blokira rad – industrijski štampač je uvek spreman za rad. Nema nepotrebnog i dugotrajnog čišćenja. čak i nakon dugotrajnog stajanja štampača. U toku stajanja, gutter i duzna formiraju zaptivajući spoj: ne može doći do curenja mastila iz sistema niti do ulaska vazduha u sistem. Ovo čini mastilo tečnim sve vreme – kao kod zaptivene kantice sa mastilom – i industrijski štampač je uvek spreman za rad.

Pregled bitnih karakteristika:

 • Automatizovano ”Sealtronic“ zaptivanje dizne kod LEIBINGER industrijskih inkjet štampača obezbeđuje da ne dođe do sušenja mastila u štampaču, čak ni u slučaju dugotrajnih prekida u proizvodnji
 • Ekran na dodir sa Windows platformom radi lakšeg rukovanja
 • Priključci poput Etherneta i I/O signala olakšavaju integraciju sa proizvodnom mašinom
 • Visina fonta: 5-32 tačaka
 • Do 5 redova teksta u poruci
 • Preko 800 korisničkih funkcija
 • Beskontaktno pisanje pri brzini do 10 m/s
 • Garancija 24 meseci
 • Nadgradnja novijim verzijama softvera bez nadoknade
 • Fer i transparentno održavanje
 • Veličine dizne: 40 µm ili 60 µm
 • Dužine creva: 3 m, 6 m ili 10 m
 • Nadpritisak u glavi: interni ili eksterni
 • EcoSolv, sistem za rekuperaciju rastvarača