Industrijsko obeležavanje

Industrijsko lepljenje

Auto ID

Inspekcija proizvoda

Razvoj softverskih rešenja

LEIBINGER JET3up PRO – Industrijski štampač u IP65 zaštiti


 • 100% otporan na prašinu i kapljice vode
 • Robustno kučište u IP65 zaštiti
 • Bez mesta u kojima se može zadržati prljavština
 • Na raspolaganju i u PI izvedbi za upotrebu pigmentnih mastila

Industrijski štampači imaju širok opseg aplikacija. Mnoge od njih su vezane za proizvodnju hrane i pića, gde se proizvodi pod izuzetno strogim higijenskim uslovima. Sve mašine u pogonu se svakodnevno čiste i peru vodom, pa i industrijski štampači. Iz tog razloga je Paul LEIBINGER razvio štampač u IP65 izvedbi, što znači da je u potpunosti upotrebljiv za prethodno pomenute aplikacije u izuzetno zahtevnim proizvodnim uslovima. Ekstremno otporan industrijski štampač se isporučuje sa robustnim kućištem od nerđajućeg čalika koji štiti od prašine i kapljica vode.

Tipični primeri upotrebe JET3up PRO su ispis po konzervama, plastičnim i staklenim bocama kao i pakovanjima sira, mesa i kobasica i za mnoge druge proizvode iz industrije hrane i pića. JET3up PRO je dokazan u praksi i u industriji građevinskih materijala, medicini i farmaciji. Jedan od primera je i serijalizacija lekova.

“Sealtronic“, automatsko zaptivanje dizne koje karakteriše sve LEIBINGER industrijske inkjet štampače, zatvara gutter i diznu i zaptiva ih potpuno. Ovo sprečava mastilo u štampaču da se osuši i blokira rad – industrijski štampač je uvek spreman za rad. Nema nepotrebnog i dugotrajnog čišćenja. čak i nakon dugotrajnog stajanja štampača. U toku stajanja, gutter i duzna formiraju zaptivajući spoj: ne može doći do curenja mastila iz sistema niti do ulaska vazduha u sistem. Ovo čini mastilo tečnim sve vreme – kao kod zaptivene kantice sa mastilom – i industrijski štampač je uvek spreman za rad.

Pregled bitnih karakteristika:

 • Automatizovano ”Sealtronic“ zaptivanje dizne kod LEIBINGER industrijskih inkjet štampača obezbeđuje da ne dođe do sušenja mastila u štampaču, čak ni u slučaju dugotrajnih prekida u proizvodnji
 • Ekran na dodir sa Windows platformom radi lakšeg rukovanja
 • Priključci poput Etherneta i I/O signala olakšavaju integraciju sa proizvodnom mašinom
 • Visina fonta: 5-32 tačaka
 • Do 5 redova teksta u poruci
 • Preko 800 korisničkih funkcija
 • Beskontaktno pisanje pri brzini do 10 m/s
 • Garancija 24 meseci
 • Nadgradnja novijim verzijama softvera bez nadoknade
 • Fer i transparentno održavanje
 • Veličine dizne: 50 µm, 60 µm, 70 µm
 • Dužine creva: 3 m, 6 m ili 10 m
 • Nadpritisak u glavi: interni ili eksterni
 • EcoSolv, sistem za rekuperaciju rastvarača