Industrijsko obeležavanje   »   Folijski štampači (TTO)

Industrijsko obeležavanje

Industrijsko lepljenje

Auto ID

Inspekcija proizvoda

Razvoj softverskih rešenja

Folijski štampači (TTO)


Folijski štampači, koji se često nazivaju i termal transfer overprinterima (TTO) koriste za za obeležavanje fleksibilnih materijala za pakovanje. Spadaju u red kontaktnih štampača visoke rezolucije (305 dpi). Poruke koje ispisuju su najčešće različite deklaracije, fiksni ili promenljivi podaci poput vremena, datuma, lot broja, oznake smene, tabele nutritivnih vrednosti i sl. Široko su rasprostranjeni u proizvodnji i pakovanju grickalica, kafe, smrznutih proizvoda, zrnastog programa, pekarskih proizvoda, testenina, konditorskoj industriji itd.

Najčešće se koriste namontirani na posebne nosače na koračnim ili kontinualnim pakericama, a ponekad i kao stand-alone uređaji za ručno umetanje i obeležavanje pojedinačnih proizvoda. Tip i model folijskog printera bira se prema potrebama štampe a kao osnova za izbor koristi se veličina željenog polja za štampu po proizvodu (širina x dužina) kao i orijentacija uređaja u odnosu na kretanje proizvoda (levi i desni smer). Uređaj se lako prilagođava tipu pakerice kroz širok spektar modularnih nosača za montažu na pakericu i kroz mogućnost da jedan štampač može da radi kako na koračnim, tako i na kontinualnim pakericama.

Za rad štampača potrebni su ribon traka (najćešće crne boje mada su na raspolaganju i trake u drugim bojama), električna energija i komprimovani vazduh. Rukovanje i održavanje je lako, kao i kretanje kroz menije i zamena ribona.

Odaberite proizvod

Folijski štampači za standardne aplikacije

FLEXICODE

DYNACODE

DYNACODE IP65

DPM III XI

EKRAN NA DODIR

RIBON TRAKE