Inspekcija proizvoda   »   Detektori metala   »   METAL SHARK® 1 kontroler

Industrijsko obeležavanje

Industrijsko lepljenje

Auto ID

Inspekcija proizvoda

Razvoj softverskih rešenja

METAL SHARK® 1 kontroler


Izuzetna osetljivost i stabilnost

METAL SHARK® 1 kontroler pruža izuzetno osetljivost, tačnost i stabilnost. Automatsko podešavanje balansa i kalibracija obezbeđuju dugogodišnji pouzdan rad. Nakon početnog podešavanja, nisu potrebne dodatna podešavanja elektronike, što eliminiše skupe i dugotrajne procese održavanja i servisa.

Karakteristike i prednosti SHARK® 1 kontrolera

Auto kalibracija: detektor metala lako i brzo „uči“ karakteristike proizvoda, omogućavajući kompenzaciju njegove električne provodljivosti i time daje bolju osetljivost. Već učitane karakteristike namenjene su odabiru suvog, vlažnog, slanog proizvda i mesa, što olakšava i ubrzava podešavanje novih proizvoda.

Praćenje faze: omogućava detektoru metala da kompenzuje i ponovo podesi rad prema provodnosti proizvoda, kako bi povećao osetljivost.

Izuzetna detekcija metala: digitalni filteri smetnji eliminišu neželjene signale.

Višekanalna tehnologija: pruža optimalnu detekciju magnetnih, ne-magnetnih i nerđajućih kontaminanata.

Izuzetna robustnost: Cassel senzorska glava je napravljena za dugotrajni pouzdan rad u ekstremnim radnim uslovima. Za razliku od konkurentskih proizvoda, naša senzorska glava je potpuno ulivena u čvrst epoksidni blok, koji zaptiva sve bitne delove od spoljašnjih uticaja. METAL SHARK® je idealan za težak rad, uključujući proizvodne procese u mokrim ili veoma vlažnom okruženjima.