Inspekcija proizvoda   »   Detektori metala   »   METAL SHARK® 2A kontroler

Industrijsko obeležavanje

Industrijsko lepljenje

Auto ID

Inspekcija proizvoda

Razvoj softverskih rešenja

METAL SHARK® 2A kontroler


High-End kontroler sa izuzetnim performansama. Izuzetan u radu čak i sa hranom sa veoma jakim efektom proizvoda.

METAL SHARK® 2A kontroler postavlja nove industrijske standarde za rad, orijentisanost ka korisniku i lakoću smeštanja podataka.

Unapređen rad Cassel-ove ekskluzivne četvorokvadrantne tehnologije, koja daje 3600 polja za učenje oko efekta proizvoda, značajno povećavajući osetljivost uređaja. Cassel oprema prateći podešava podešavanja radi detekcije metala čak i u takvim proizvodima kao što je sir, kao i hrana sa visokim sadržajem soli, gde otkrivanje metala predstavlja pravi izazov.

Podešavanje uređaja je prosto. Korisnik se vodi kroz meni otvaranjen niza ekrana lakih za razumevanje. Na raspolaganju je „asistent pri učenju“ koji nudi pomoć, u slučaju potrebe. Zaštita lozinkama obezbeđuje da će samo ovlašćeno osoblje rukovati opremom.

Pravljenje dokumentacije od prikupljenih podataka neophodne za HACCP, IFS, BRC i GMP je automatsko i obavlja je METAL SHARK 2A. Detekcije metalnih uključaka, promene parametara i ostali podaci su snimljeni, zajedno sa podatkom o datumu i vremenu. Izveštaji se mogu preneti na PC sa Windows platformom radi trajnog smeštanja i čuvanja. Detektori metala Cassel se mogu programirati da automatski podsećaju operatera da proveri rad opreme u zadatim vremenskim intervalima.

Karakteristike i prednosti SHARK® 2A kontrolera

Digitalno upravljanje balansom podešava rad prema promeni temperature i vlažnosti tako što prati promene više od 200 puta u sekundi.

Digitalno upravljanje frekvencijom primenjuje sintetisanu tehnologiju da generiše konstantnu i stabilnu frekvenciju i fazu u toku dugotrajnog korišćenja.

Digitalni dinamički filter smetnji smanjuje ili eliminiše elektronske ili vibrirajuće signale iz okruženja, stvarajući pouzdaniji signal.

Brzo učenje uz pomoć grafičkog asistenta omogućava da detektor bude spreman za rad nakon samo 10 propuštanja.

Intuitivni rad: displej u boji dijagonale 14 cm prikazuje samo informacije potrebne korisniku. Softver lak za rukovanje i meni za brzo učenje omogućavaju učenje detektora čak i od strane ne-tehničkog osoblja. Omogućeno je smeštanje i pozivanje preko 120 proizvoda. Lozinke svrstane u 4 nivoa obezbeđuju da samo ovlašćeno osoblje može rukovati opremom. Operateri mogu lako učitati histograme, izveštaje, dijagrame ili pomoćne ekrane. Performance Validation Software (PVS test) automatski obaveštava operatera o potrebi provere rada detektora.

Bez održavanja: Automatska kontorla balansa i kalibracije obazbeđuje dugogodišnji pouzdani rad. Potreba za skupim podešavanjima od strane proizvođača je eliminisana. Kada se jednom pusti u rad, ne zahteva se nikakvo dodatno podešavanje elektronike. Rad sa jednom frekvencijom je standardan, više-frekventni rad je opciono na raspolaganju

Osetljivost + Stabilnost = Zadovoljstvo: Novi „recepti“ ili promene kod tekućih podataka se lako programiraju. Digitalni filteri smetnji eliminišu neželjene signale, dok višekanalna tehnologija pruža optimalnu detekciju magnetnih, nemagnetnih i nerđajućih metala. Senzorska glava je napravljena tako da izdrži teške proizvodne uslove. Ključna elektronika je potpuno zaštićena i pouzdano radi čak i u najzahtevnijim proizvodnim okruženjima.

HACCP i IFS usaglašen: Prema HACCP principima, detektor metala je svrstan u kritičnu kontrolnu tačku na kojoj se zahteva stalna provera radi zadovoljenja zahteva standarda. Otkrivanje metalnih kontaminananta, promene u podešavanjima parametara itd. su sačuvane zajedno sa datumom i vremenom nastanka. Korisnici mogu lako videti izveštaje i učitati informacije na računar sa Windows okruženjem. LAN opcija je uključena.

Kompatibilan Windows software: SHARKNET® 2A

Kućište od nerđajućeg čelika: Modul je smešten unutar kućišta od nerđajućeg čelika, izrađenog u IP69K zaštiti. Ostala opciona kućišta su na raspolaganju za mokre uslove rada ili okruženja sa čestim pranjem.

Daljinski pristup preko interneta: Sa METAL SHARK® 2A kontorlerom i opcionim Ethernet modulom moguće je čak da Cassel servisni inženjer pristupi uređaju daljinski. Ovo može da spreči skupe troškove putovanja radi servisiranja.